Vzhledem k nastalé situaci ohledně viru COVID-19 žádáme klienty, aby v notářské kanceláři vzali na vědomí a dodržovali následující hygienická opatření:

1) Na jednání do notářské kanceláře docházejte bez jakéhokoliv doprovodu, pokud jej nevyžaduje Váš zdravotní stav,

2) po příchodu do notářské kanceláře prosím projděte přímo do haly, kde si za použití dezinfekčního gelu vydezinfikujte ruce včetně jejich hřbetů. Před vydezinfikováním rukou prosím zamezte dotyku na vybavení uvnitř notářské kanceláře,  

3) v hale notářské kanceláře jsou umístěny dotazníky vydané v souvislosti s šířením viru COVID-19, tyto musí vyplnit každý klient, který vstoupí do notářské kanceláře, žádáme tedy o jejich vyplnění bezprostředně po Vašem vstupu do notářské kanceláře,

4) v případě požadavku na ověřování či služby Czechpointu prosím tento sdělte pracovnici notářské kanceláře a následně vyčkejte v hale na zpracování Vašeho požadavku, nevstupujte bez vyzvání do ověřovacího prostoru,

5)  při veškerých jednáních s klienty budou pracovníci notářské kanceláře nosit v zájmu zajištění zamezení jakéhokoliv případného přenosu viru roušku přes ústa a nos. Zároveň ze stejného důvodu bude zamezeno fyzickému kontaktu s klienty skrze podávání rukou.

Prostory notářské kanceláře jsou pravidelně dezinfikovány.

Omlouváme se za dočasné omezení komfortu poskytování notářských služeb a děkujeme za pochopení.

Praha 16.3.2020

JUDr. Tereza Ouzká

notářka